Contents Page

Trip Reports

Maharashtra

Solapur Region
 1. Tuljapur
 2. Naldurg
 3. Hattarsang-Kudal
 4. Solapur

Aurangabad Region
 1. Lonar
 2. Daulatabad

Konkan Region
 1. Ratnagiri

Pune-Satara Region
 1. Wai

Rajasthan

Mewar Region
 1. Mount Abu
 2. Udaipur
 3. Chittaurgarh

Hadoti Region
 1. Bundi
 2. Baroli and Chambal
 3. Gagron and Jhalarpatan

Shekhawati Region
 1. Shekhawati Havelis

Tamil Nadu

Chidambaram Regions
 1. Pichavaram
 2. Pondicherry

Himachal Pradesh

Seraj and Sainj Valleys
 1. Jibhi
 2. Chehni Kothi
 3. Raghupur Garh
 4. Shangarh 

Gujarat

Ahmedabad and Hinterland
 1. Ahmedabad
 2. Adalaj 
 3. Patan
 4. Modhera

Karnataka

North-Central Karnataka
 1. Lakkundi
 2. Gadag
 3. Saundatti
 4. Hooli
 5. Badami
 6. Pattadakal
 7. Aihole

Coastal Karnataka
 1. Udupi

Meghalaya

Cherrapunji
 1. Double Decker Living Root Bridge
 2. Krem Mawmluh

Madhya Pradesh

Around Bhopal
 1. Sanchi 
 2. Bhimbetka
 3. Bhojpur
 4. Gyaraspur

Around Indore
 1. Ujjain
 2. Mandu

Along The Narmada
 1. Omkareshwar

Around Gwalior
 1. Bateshwar, Padhavali and Mitawali
 2. Gwalior Fort

Andhra Pradesh

South-Western AP
 1. Gandikota
 2. Tadipatri
 3. Lepakshi
 

No comments:

Post a Comment